REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74719

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74719

Resource type: article, chapter

Kształtowanie ruchu w węźle dostępowym sieci

View

Resource metadata

Title Kształtowanie ruchu w węźle dostępowym sieci
Persons Authors: Grzegorz Proniewicz, Bogdan Miazga
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Zostały w nim przedstawione cele stosowania inżynierii ruchu, oraz obecnie stosowane algorytmy obsługi kolejek przechowujących napływające do węzła zgłoszenia. Metody kolejkowania pozwalają na zwiększenie zysków operatorów telekomunikacyjnych przy połączeniach realizowanych z komutacją pakietów w sieci ISDN, oraz pozwalają wpływać na parametry jakościowe QoS takie jak: prawdopodobieństwo straty pakietu, opóźnienie pakietu, czy też zmienność tego opóźnienia (jitter). Jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania przeciążeniu w sieci jest umieszczenie mechanizmów kolejkowania w węzłach brzegowych (na skraju sieci - w miejscach styku sieci z abonentem). (Polish)
Keywords "algorytmy kolejek"@pl, "QoS"@pl, "dostęp"@pl, "kształtowanie ruchu"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: VI Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2003
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 195
To page: 210
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 04-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Grzegorz Proniewicz, Bogdan Miazga. Kształtowanie ruchu w węźle dostępowym sieci. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS w sieci PLAY. Raport

Janusz Klink, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS z sieci PLUS do sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora Orange

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania

Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more