Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

KPWr 1.3

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Schematy semantyczne wyrażeń przestrzennych

Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Koreferencja

Michał Marcińczuk, Adam Radziszewski, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Maciej Piasecki, Joanna Nowak, Adam Wardyńczki, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Rzutowanie synsetów Słowosieci na pojęcia SUMO

Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.1

Michał Marcińczuk, Adam Radziszewski, Bartosz Broda, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Rozszerzony schemat jednostek identyfikacyjnych

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Agnieszka Dziob, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)