REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40106

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40106

Resource type: article, chapter

Model matematyczny maszyny kroczącej

View

Resource metadata

Title Model matematyczny maszyny kroczącej
Persons Authors: Teresa Zielińska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1985 roku na I Krajowej Konferencji Robotyki.
Model matematyczny, przedstawiony w artykule, stanowi opis maszyny kroczącej w trakcie chodu. Chód maszyny rozumiany jest jako sekwencja takich ruchów poszczególnych kończyn, iż spełnione są warunki wynikające z kinematycznej realizowalności ruchu urządzenia. W opisie wyróżniono część mechaniczną jako układ wykonujący ruchy oraz część sterującą - układ planujący ruchy maszyny. Zastosowana metoda modelowania wywodzi się z teorii systemów. Analiza modelu, zbudowanego dla konkretnej konstrukcji maszyny, stanowi teoretyczne rozwiązanie zagadnienia sterowania jej chodem. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "model ruchu"@pl, "sterowanie"@pl, "maszyna krocząca"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały I Krajowej Konferencji Robotyki: tom 2 - Mechanika i sterowanie robotów
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1985
From page: 109
To page: 112
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 18-04-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Teresa Zielińska. Model matematyczny maszyny kroczącej. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more