Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji

Jerzy Józefczyk, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich

Mateusz Długosz, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Konstrukcja i testowanie automatów rozmytych za pomocą technik metaheurystycznych

Krzysztof Zaniewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Jacek Waglowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Kompleksowy model rozwoju gospodarki KMR 1 (PN-1988-06)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Wojciech Rokicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Rozwój regionalny na obszarach chronionych

Alina Kulczyk-Dynowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

On a certain maintenance policy for a stochastically deteriorating system (PN-1985-14)

Jacek Malinowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu

Jan Owsiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń

Maciej Łopaciński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)