REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/15085

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15085

Resource type: book

Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji

View

Resource metadata

Title Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji
Persons Authors: Jerzy Józefczyk
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Kompleksy operacji są ważną klasą systemów, których części składowe, czyli operacje mają swój początek, koniec i czas realizacji, a struktura wynika z różnych uwarunkowań czasowych między operacjami, przede wszystkim z tego, że pewne operacje nie mogą się rozpocząć przed zakończeniem innych. Analiza, a zwłaszcza podejmowanie decyzji dla tej klasy systemów, nazywanych również systemami operacyjnymi, są rozwijane od wielu lat. Stanowią one istotny składnik badań operacyjnych. Szczegółowe metody i algorytmy są opracowywane i prezentowane także w różnych publikacjach z zakresu badań systemowych, automatyki i informatyki, ale również stanowią przedmiot badań modelowania i identyfikacji, a przede wszystkim sterowania, a szerzej - podejmowania decyzji. (Polish)
Keywords "badania operacyjne"@pl, "procesy technologiczne"@pl, "sterowanie"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2001
Number of pages: 259
Series name: Monografie - Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk
Numbering: T. 2
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1168
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 12-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jerzy Józefczyk. Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowniki programowalne

Marcin Pawlak, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Sterowanie prędkością manipulatora w opar­ciu o zmienne uzyskane metodą rzutową

Przemysław Herman, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Model matematyczny maszyny kroczącej

Teresa Zielińska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Realizacja procesu sterowania ruchem nogi maszyny kroczącej

Teresa Zielińska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

System zintegrowanego komputerowego sterowania okrętem

Zygmunt Kitowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more