REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22803

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22803

Resource type: article, chapter

Przestrzeń Placu Społecznego we Wrocławiu w świetle problemu rewaloryzacji Śródmieścia

View

Resource metadata

Title Przestrzeń Placu Społecznego we Wrocławiu w świetle problemu rewaloryzacji Śródmieścia
Title variant: The area of Społeczny Square in Wrocław in the light of the problem of renewing the inter city
Persons Authors: Wawrzyniec Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Plac Społeczny we Wrocławiu jest wyjątkowym miejscem na skalę europejską, rzadko spotykaną niezainwestowaną przestrzenią w centrum miasta. Z drugiej strony jest on też niezwykle ważnym punktem węzłowym dla miejskiego systemu komunikacyjnego. Charakterystyczne położenie na obrzeżu śródmieścia, skłania do rozważenia gradacji skali rozwiązań i zróżnicowania metod rewitalizacji całego obszaru śródmiejskiego. Komunikacyjna rola placu stawia na porządku dziennym problem nie tylko pogodzenia konfliktowych funkcji, ale również takiego trybu działań inwestycyjnych, które nie przerwą ciągłości funkcjonowania węzła. (Polish)
Description in another language: The Społeczny Square in Wrocław is a place considered exceptional in Europe, since one can seldom find an area in the city centre that is still undeveloped. On the other hand, the square is also a very important municipal traffic junction. Taking into account its characteristic location on the fringe of the city centre it is necessary to consider a hierarchy of solutions and to develop a variety of revitalization methods for the whole area of the city centre. The problem is brought into focus of how to reconcile the contradictory functions and undertake such actions as regards investments, which would not disturb the functioning of the junction. (English)
Comments: Artykuł należy do zbioru prac wydanych pod wspólnym tytułem "Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych)" pod redakcją Eugeniusza Bagińskiego, Wrocław 2000.
Keywords "partycypacja"@pl, "system komunikacji miejskiej"@pl, "percepcja przestrzeni miejskiej"@pl, "partycypacja mieszkańców"@pl, "miasto Wrocław"@pl, "Plac Społeczny"@pl, "rewaloryzacja zespołów miejskich"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych)
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2000
From page: 94
To page: 108
Resource language: Polish
Identifiers: ISBN: 83-7085-497-4
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 26-11-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Wawrzyniec Zipser. Przestrzeń Placu Społecznego we Wrocławiu w świetle problemu rewaloryzacji Śródmieścia. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

MAKIETA 0015 – Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów zieleni publicznej na osiedlu Maślice we Wrocławiu

Magdalena Wojtczak, Iwona Zeja, artistic, architectural work, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych / sztuki projektowe (2011)

See more