REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74717

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74717

Resource type: article, chapter

Rozwiązania systemów teleinformatycznych dla podmiotów samorządowych

View

Resource metadata

Title Rozwiązania systemów teleinformatycznych dla podmiotów samorządowych
Persons Authors: Andrzej Kasprzak, Mirosław Szymanowski, Krzysztof Walkowiak, Janusz Klink
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W artykule przedstawiono różne rozwiązania techniczne rozległych i lokalnych sieci komputerowych, które można wykorzystać dla budowy sprawnego i wydajnego systemu teleinformatycznego wspierającego pracę jednostek samorządowych. Skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących budowy podstawowej infrastruktury sieci lokalnych oraz omówiono zagadnienia ich integracji z sieciami rozległymi. Poruszono także aspekty bezpieczeństwa tychże sieci oraz przenoszonych w nich informacji. (Polish)
Keywords "sieć"@pl, "ISDN"@pl, "systemy dostępowe"@pl, "sieci komputerowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: VI Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2003
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 135
To page: 160
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 04-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Andrzej Kasprzak, Mirosław Szymanowski, Krzysztof Walkowiak, Janusz Klink. Rozwiązania systemów teleinformatycznych dla podmiotów samorządowych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci PLUS

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more