REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/41042

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/41042

Resource type: article, chapter

Sterowanie podatne ruchem ograniczonym manipulatora

View

Resource metadata

Title Sterowanie podatne ruchem ograniczonym manipulatora
Persons Authors: Jarosław Warczyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1998 roku na VI Krajowej Konferencji Robotyki.
Tematyka pracy nawiązuje do zagadnienia sterowania ruchem ograniczonym robota, w trakcie którego istnieje potrzeba dostosowania zachowania się organu roboczego manipulatora do ograniczeń zadania manipulacji. Wspomniane ograniczenia obejmują zarówno więzy pozycyjne jak i siłowe, co oznacza, iż ruch końcówki wykonawczej robota powinien odbywać się w zgodzie z warunkami geometrii zadania przy jednoczesnym wywieraniu pożądanych sił w trakcie kontaktu z ograniczeniami. W pracy zaproponowano schemat sterowania tak rozumianym ruchem ograniczonym robota, będący kombinacją metody hybrydowego sterowania pozycją i silą oraz sterowania impedancją mechaniczną manipulatora. Połączenie obu tych metod miało na celu wyeliminowanie ich wad przy jednoczesnym zachowaniu ich zalet. W pracy zamieszczono również wyniki eksperymentów obliczeniowych ze sterowaniem opartym o przedstawioną metodę oraz porównano je z wynikami sterowania wedle metody sterowania hybrydowego pozycją i siłą. (Polish)
Keywords "manipulacja"@pl, "manipulator"@pl, "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "sterowanie"@pl, "impedancja mechaniczna"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały VI Krajowej Konferencji Robotyki: tom 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1998
From page: 141
To page: 150
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 12-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jarosław Warczyński. Sterowanie podatne ruchem ograniczonym manipulatora. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more