REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40951

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40951

Resource type: article, chapter

Wiełoprocesorowy system sterowania ze sprzężeniem wizyjnym

View

Resource metadata

Title Wiełoprocesorowy system sterowania ze sprzężeniem wizyjnym
Persons Authors: Bogdan Kwolek, Marian Wysocki
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1996 roku na V Krajowej Konferencji Robotyki.
Zagadnieniem któremu obecnie poświęca się dużo uwagi w laboratoriach badawczych dużych koncernów i instytutów jest współpraca robotów mobilnych, pracujących w automatycznej obsłudze gniazd produkcyjnych czy całych procesów technologicznych. W systemie sterowania poruszających się robotów kluczową rolę odgrywają systemy wizyjne i związane z nimi algorytmy sterowania. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcje, stan realizacji i wyniki testów wieloprocesorowego systemu sterowania ze sprzężeniem wizyjnym. Omówiono kartę z 32-bitowym procesorem do składowania w pamięci szybkozmiennych przebiegów, w tym sygnałów wizyjnych. Podano wyniki eksperymentu, w którym zadanie planowania trajektorii dla laboratoryjnego robota mobilnego zrealizowano w układzie ze statyczną, monochromatyczną kamerą CCD i siecią transputerów nowej generacji. Omówiono możliwości wieloprocesorowego systemu do przetwarzania sygnałów wizyjnych, wykorzystującego asynchroniczny przełącznik pakietów ST 004. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "system wizyjny"@pl, "transputer"@pl, "robot mobilny Khepera"@pl, "programowanie dynamiczne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały V Krajowej Konferencji Robotyki: tom 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1996
From page: 362
To page: 369
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 12-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Bogdan Kwolek, Marian Wysocki. Wiełoprocesorowy system sterowania ze sprzężeniem wizyjnym. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more