REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65961

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65961

Resource type: 3D, photo360

Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia na rzece Piskorna w Dolinie Odry (Nr 5) - zobrazowanie wielospektralne

View

Resource metadata

Title Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia na rzece Piskorna w Dolinie Odry (Nr 5) - zobrazowanie wielospektralne
Title variant: [070]
Persons Authors: Paweł Jarzembowski, Piotr Królik
Cocreators: Sylwia Wierzcholska (Editor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zobrazowania wielospektralne zbiorowiska roślinnego higrofitów tworzących szuwary przybrzeżne na rzece Piskorna w Dolinie Odry na obszarze Wrocławia, wykonane na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 15.11.2021 r.). Opracowanie zawiera kanały Blue, Green, Red, RedEdge, Near-IR, symulację ortofotomapy z kamery wielospektralnej, raster wielokanałowy do własnej kompozycji (np. w QGIS), mapy indeksów NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), BNDVI (Blue Normalized Difference Vegetation Index), GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge), RVI (Ratio Vegetation Index), DVI (Difference Vegatation Index), kompozycje w kolorach fałszywych (False Color Composite), a także NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) oraz zdjęcia źródłowe (.tiff). Obszar nalotu 25,69 ha. (Polish)
Keywords "higrofit"@pl, "pomiary spektralne"@pl, "dolina Odry"@pl, "bezzałogowy statek powietrzny"@pl, "fotogrametria"@pl, "geodezja"@pl, "zobrazowanie"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional, QGIS
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Wrocław, obr. Strachocin (pow. M. Wrocław, gm. M. Wrocław); 51.10044452 N, 17.14090641 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
GSD spatial resolution: 6,53 [cm/px]
Radiometric resolution: 16 [bit]
Spectral resolution: 5 [kanał]
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 10-03-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kolekcja botaniczna UPWr

Citation

Copied

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik. Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia na rzece Piskorna w Dolinie Odry (Nr 5) - zobrazowanie wielospektralne. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia w Dolinie Odry na terenie gminy Miękinia (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Łąki w Dolinie Odry z klasy Molinio-Arrhenatheretea (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Las bukowy młody - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko z Trapa natans - kotewka orzech wodny - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Seria zdjęć lotniczych prezentująca folwark w Pawłowicach

Mateusz Karpina, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more