REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/15454

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15454

Resource type: book

Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna

View

Resource metadata

Title Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna
Persons Authors: Bożena Mielczarek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W książce podjęto próbę całościowego przyjrzenia się metodologii budowy i stosowania stochastycznych modeli symulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metody symulacji zdarzeniowej, zwanej również symulacją dyskretną. Przyjmując za niepodważalny fakt, że otaczające nas zjawiska rzeczywiste mają naturę probabilistyczną, starano się zademonstrować, jak poprawnie wpleść niepewność do modelu symulacyjnego; jak upewnić się, że losowy charakter uzyskiwanych wyników oddaje istotę systemu, którego model zbudowaliśmy, a nie wynika z błędów, które popełniliśmy w trakcie prac nad modelem; w jaki sposób pozyskiwać wyniki symulacji i w jaki sposób je interpretować, aby pogłębić wiedzę o badanym systemie, w którym występują czynniki o charakterze losowym. (Polish)
Keywords "symulacja dyskretna"@pl, "zarządzanie"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2009
Number of pages: 216
ISBN: 978-83-7493-471-8
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 27183
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Bożena Mielczarek. Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań

Radosław Ryńca, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce

Marian Hopej, Zygmunt Kral, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more