REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74432

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74432

Resource type: article, chapter

Międzynarodowa współpraca gospodarcza a jednolite ceny międzynarodowe. (PN-1980-06-02)

View

Resource metadata

Title Międzynarodowa współpraca gospodarcza a jednolite ceny międzynarodowe. (PN-1980-06-02)
Persons Authors: Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Wiesław Hołubiec
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Zagadnienie rozważa się na bazie interakcji gospodarczych między współpracującymi krajami. W pierwszej części definiuje się gospodarkę pojedynczego kraju i jej optymalną produkcję. Następnie rozważa się współpracę między dwoma i trzema krajami oraz dyskutuje sprawę korzyści i zysków ze współpracy dla każdego uczestnika tej współpracy. Biorąc pod uwagę charakterystykę gospodarczą każdego kraju analizuje się wpływ cen na efektywność współpracy. Określa się przedziały w których, przy danych stosunkach cen międzynarodowych, współpraca jest korzystna dla wszystkich uczestników. Wykazuje się, że już nawet w przypadku współpracy trzech krajów, jednolite ceny międzynarodowe mogą czynić współpracę nieopłacalną. (Polish)
Keywords "ekonomia"@pl, "ceny międzynarodowe"@pl, "economy"@en, "international prices"@en, "International Cooperation"@en, "Współpraca międzynarodowa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1980-06-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1980
From page: 1
To page: 14
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Wiesław Hołubiec. Międzynarodowa współpraca gospodarcza a jednolite ceny międzynarodowe. (PN-1980-06-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Homogeneity algorithm for modelling regional structure (RB-1997-36-01)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. (RB-1999-52-03)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

See more