Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów (PD-1975-12)

Andrzej Kałuszko, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koncepcja i opis systemu zbierania danych o gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem sieci Internetu (RB-2000-54)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Metody syntezy układów realizujących funkcje symetryczne i progowe testowalnych dla uszkodzeń typu opóźnienia

Piotr Patronik, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

PIUS.Prognozowanie intensywności uszkodzeń systemów. Program komputerowy wersja 1.0.Instrukcja użytkowania programu (RB-1994-53)

Andrzej Partyka, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Problemy ekonomii, energii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska w symulacji zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich. Problemy zrównoważonego rozwoju regionów z przewagą obszarów wiejskich (RB-1999-52-02)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Michał Inkielman, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Leon Słomiński, Zygmunt Uhrynowski, Sławomir Zadrożny, Jarosław Sikorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)