REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74714

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74714

Resource type: article, chapter

Systemy redukcji kosztów połączeń głosowych

View

Resource metadata

Title Systemy redukcji kosztów połączeń głosowych
Persons Authors: Marcin Bury, Bogdan Miazga
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W przedsiębiorstwie system telekomunikacyjny stanowi element o strategicznym znaczeniu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Nakłady finansowe ponoszone na obsługę połączeń telefonicznych często stanowią sporą część kosztów przedsiębiorstwa. Naturalnym staje się fakt dążenia do redukcji tych kosztów poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających zarówno automatyczny routing połączeń do sieci oferującej najniższy koszt połączenia jak i pełną kontrolę połączeń telefonicznych. Dzięki liberalizacji rynku lokalnych, międzymiastowych i międzynarodowych usług telefonicznych, świadczenie usług rozpoczęło wielu operatorów oferujących zróżnicowane plany taryfikacyjne. Przedstawione tu rozwiązania opierają się na wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań technicznych do redukcji opłat. (Polish)
Keywords "Koszty"@pl, "Redukcja kosztów"@pl, "redukcja"@pl, "systemy dostępowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: VI Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2003
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 44
To page: 61
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 07-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marcin Bury, Bogdan Miazga. Systemy redukcji kosztów połączeń głosowych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania

Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

System Powerline Communication (PLC) - kompleksowa realizacja sieci dostępowej

Jacek Żygólski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problemy zarządzania sieciami dostępowymi

Jacek Oko, Paweł Borowczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Projekt laboratorium multimedialnych usług realizowanych w trybie wielopunktowym

Janusz Klink, Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Przestrzenne układy sił

Jacek Grosel, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more