REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76776

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76776

Resource type: 3D, photo360

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

View

Resource metadata

Title Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne
Title variant: [210]
Persons Authors: Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zobrazowania wielospektralne - zbiorowisko grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum betuli na terenie rezerwatu Kokorycz oraz obszaru Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej” PLH160014. Drzewostan tworzy 120-letni las dębowy z domieszką lipy, grabu i klonu. Wykonane zostało na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dnia 09.08.2022 r.). Opracowanie zawiera nieznormalizowane kanały Blue, Green, Red, RedEdge, Near-IR, symulację ortofotomapy z kamery wielospektralnej, raster wielokanałowy do własnej kompozycji (np. w QGIS), mapy indeksów NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), BNDVI (Blue Normalized Difference Vegetation Index), GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge), RVI (Ratio Vegetation Index), DVI (Difference Vegatation Index), kompozycje w kolorach fałszywych (False Color Composite), a także NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) oraz zdjęcia źródłowe (.tiff). Obszar obejmuje powierzchnię 35,13 ha. (Polish)
Keywords "Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej"@pl, "Galio-Carpinetum betuli"@pl, "grab"@pl, "nysa kłodzka"@pl, "rezerwat"@pl, "grąd środkowoeuropejski"@pl, "grąd"@pl, "lipa"@pl, "klon"@pl, "Natura 2000"@pl, "zobrazowanie"@pl, "fotogrametria"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2022
Scanner or camera model: DJI Matrice 600 Pro, MicaSense RedEdge-MX
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Osiek Grodkowski (pow. brzeski, gm. Grodków) 50.69428268 N, 17.50080153 E (WGS84)
Georeference: EPSG: 2180
GSD spatial resolution: 9,93 [cm/px]
Radiometric resolution: 16 [bit]
Spectral resolution: 5 [kanał]
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 21-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki. Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy - kwaśna buczyna ze związku Luzulo-Fagenion na obszarze gminy Ciepłowody - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska kotewki orzecha wodnego, szuwaru mannowego i turzycowiska - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Grąd środkowoeuropejski oraz monokultura sosnowa - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Prunus avium (L.) L. - Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej - fotografia mikroskopowa

Paweł Jarzembowski, Sylwia Gil, botanical collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more