REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74764

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74764

Resource type: article, chapter

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

View

Resource metadata

Title System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Władysław Holnicki
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis systemu komputerowego symulacji długoterminowego rozwoju przemysłu cementowego CEMENT. Celem opracowywanego systemu jest wyznaczanie uwarunkowań rozwoju poszczególnych cementowni i przemysłu cementowego na ścieżkach obejmujących elementy charakteryzujące produkcję, transport i lokalizację odbioru produkcji. Podstawowymi zadaniami systemu są: symulowanie procesu inwestycyjnego, symulowanie konsekwencji rozwoju zakładu produkcyjnego, symulację niektórych parametrów rozwoju przemysłu cementowego. (Polish)
Keywords "influence on natural environment"@en, "industry development"@en, "wpływ na środowisko naturale"@pl, "rozwój przemysłu"@pl, "Energy consumption"@en, "system komputerowy"@pl, "energochłonność"@pl, "cement and lime industry"@en, "Computer System"@en, "przemysł cementowo-wapienniczy"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-60
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 44
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Władysław Holnicki. System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów (PD-1975-12)

Andrzej Kałuszko, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koncepcja i opis systemu zbierania danych o gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem sieci Internetu (RB-2000-54)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more